Sakal Ekimi Fiyatları

0
84

Sakal Ekimi Fiyatları

Sakal ekimi fiyatları hastaya göre değişiklik gösterir.  Sakalın ne oranda dökülmüş olduğu ne kadar saç grefti alınıp çekileceği ayrıca operasyonun yapılacağı merkez ve operasyonu yapacak olan hekimin tecrübesi ve deneyimi sakal ekimi fiyatları konusunda değişiklik oluşturur.  Ancak sakal ekimi estetik operasyonlardan biridir.

Bu konuda çok ucuz sakal ekimi yapılan yerler olabilir ancak bunun bir cerrahi operasyon olması sağlıkla birebir alakalı olması bir diğer önemli konu ise estetik bir operasyon olmasıdır. Dolayısıyla bu noktada iyi bir hekimin bu tedaviyi gerçekleştirmesi öncelikler arasında olmalıdır.

DHI Saç Ekimi Nedir?

Dhi saç ekimi operasyonu tek tek saç greftlerinin alınıp ekilmesi olarak tarif edilebilir.  Donör bölgede kesi oluşturmadan ayrıca hastanın saçının tıraş edilmeden çok ince bir iğne ile kanallar açarak saç ekim işlemi yapılır.  Bu işlem özel iğneler ile yapılır ve saç greftleri belli aralıklarla alınır ve yerleştirilir.  DHI tekniği günümüzde en son teknolojik teknik olarak bilinmektedir.

Diğer saç ekim tekniklerine göre çok daha avantajlıdır.  Santimetrekare başına 40/60 greft ekilir.  Her bir greft de 2 veya 3 saç kılı bulunur.  Dolayısıyla çok daha kısa sürede daha fazla kıl kökü ekilmiş olur.  DHI saç ekimi yönteminde ekilen greftlerin diğer tekniğe göre çok daha başarı oranı yüksektir.  Daha doğal bir görünüm kazandırır ve oldukça başarılı bir tedavidir.

Sakal Ekimi Nasıl Yapılır?

Sakal ekimi günümüzde saç ekiminden sonra en fazla tercih edilen estetik operasyonlardan biridir.  Saç gibi birçok olumsuz koşullara bağlı olarak sakallar dökülebilir.  İnsanlar zaman zaman sakal kaybı yaşayabilir.  Sakal kaybının hangi oranda olduğu tedavide önemlidir.

Sakal ekim uygulamasında saç ekiminde kullanılan teknikler kullanılır.  Donör bölge değişmez.  İki kulak arasındaki ensenin üst kısmındaki bölge her zaman sağlıklı saçların bulunduğu ve dökülmenin sıfır olduğu bölgedir.  Dolayısıyla sakal ekimi uygulamasında da bu bölge kullanılır.

Saç Ekimi Fiyatları

Saç ekimi uygulaması kişiye göre yapılan tedavilerden biridir.  Saç ekimi fiyatları birçok sebebe bağlı olarak değişiklik gösterir.  Bunlar dökülmenin hangi oranda olduğu,  saçın seyrek mi yoksa kellik düzeyinde bir dökülme yaşanıp yaşanmadığı saç ekim fiyatlarını etkileyen durumlardır.  Ayrıca bunun yanı sıra hangi tekniğin kullanılacağı da fiyatları değiştiren bir durumdur.  Saç ekimi tekniği ilk uygulanmaya başladığında fut tekniği kullanılmaktaydı.

Fut tekniğinde donör bölge olarak seçilen ensenin üst kısmındaki sağlıklı saçlar şerit halinde kesilerek nakil işlemi gerçekleştirilmekteydi.  Ancak günümüzde FUE ve DHI teknikleri kullanılarak çok daha fazla saç grefti nakli edilmekte ve başarı oranı diğer tekniklere göre çok daha yüksek olmaktadır.  Dolayısıyla kullanılacak tekniğin hangisi olacağı da saç ekimi fiyatlarında değişiklik gösterir.

Saç ekimi uygulaması estetik bir tedavidir.  Dolayısıyla saç ekimi fiyatları önemi kadar tedaviyi yapacak olan hekimin tecrübesi ve bu konudaki başarısı saç ekimi fiyatlarını değiştiren durumlardan biridir.

Sakal Ekimi Öncesi Ve Sonrası İşlemler

Sakal ekimi öncesi ve sonrasında hastaların yapması gereken ayrıntılı işlemler yoktur.  Ancak ilk muayene hasta açısından önemlidir.  İlk muayene de hastaya sakal ekimi uygulamasının yapılıp yapılmayacağına hekimin muayenesi sonucunda karar verilir.  Operasyondan önce hekimin hastadan bir takım istekleri olur.  Bunlardan birincisi alkol ve sigara alışkanlığı olan hastanın operasyondan 1-2 hafta önce bırakması istenir.  Ayrıca kan sulandırıcı ilaç kullanan hasta ise bunun da bir 2 hafta öncesinden kesilmesi gerekir.  Bir diğer konu ise hastanın donör olarak kullanılacağı bölgenin sağlıklı saçlardan oluşmasıdır.

Sakal ekimi operasyonunda da saç ekimi operasyonunda olduğu gibi aynı donör bölge kullanılır.  Bunun dışında hastanın yapması gereken herhangi bir işlem yoktur.  Operasyondan sonra ise hastadan ekimin yine bir takım istekleri olur.  Operasyondan sonraki ilk 2 gün hasta kesinlikle sakal bölgesine su değiştirmemesi gerekir.  Yüzükoyun yatmaması ve yüzüne el temasından kaçınması mutlaka önemlidir.  Bunlara uyulması durumunda iyileşme süreci hızla gerçekleşir ve dolayısıyla sakal ekimi tedavisinin başarı oranı yükselir.

Saç Ekimi Yaptıranların Yorumları

Saç ekimi yaptıran kişilerin yorumlarına internetten ulaşmak mümkündür.  Günümüzde saç ekimi oldukça başarılı operasyonlardan biridir.  Bu konuda Türkiye gerek işlem tekniği açısından gerekse hekimlerin başarısı açısından uluslararası düzeyde diğer ülkelerle mukayese edildiğinde ön sıralardadır.  Bu nedenledir ki Türkiye’de diğer ülkelere göre sağlık turizmi oldukça gelişmiş durumdadır.  Türkiye’de gerçekleştirilen saç ekim operasyonları başarısı oldukça yüksektir.

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here